Privacy beleid
Dit is de website van de onderneming Ma Lessive (H.I. bvba)
Ons adres is Avenue de l’Escavée Rouge,4 – 1325 Dion Valmont (Belgium)
Ons BTW nummer is BE 0459.672.904
Elke keer dat u zich op onze website begeeft, wordt enkel uw ‘domeinnaam’ automatisch herkend door onze webserver, maar (in de mate van het mogelijke) niet uw e-mailadres.
Bij uw bezoek aan onze website bewaren wij volgende gegevens:
uw ‘domeinnaam’ maar niet uw e-mailadres
uw e-mailadres wanneer u ons boodschappen / vragen toestuurt via de website
alle inlichtingen over de pagina’s van de andere websites die u bezocht, alvorens tot onze site toe te treden
alle inlichtingen betreffende de pagina’s die u op onze site raadpleegde
alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en / of inschrijvingen op websites)
Deze inlichtingen dienen tot de verbetering van de inhoud van onze website.
De inlichtingen worden uitsluitend voor intern gebruik verzameld en worden niet aan andere organisaties, met commerciële doeleinden, doorgegeven.
Wij hebben geen partnership of bijzondere relaties met reclame agentschappen op het internet.
We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen in geval van verlies, onwettige onthulling of wijziging van de op onze website verzamelde gegevens.
Hoe kan u ons bedrijf contacteren over het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ?
Indien u wenst te reageren op één van de bovenvermelde praktijken, kunt u contact opnemen
 per e-mail: info@malessive.be
 per mail: Avenue de l’Escavée Rouge,4 – 1325 Dion Valmont

Ons contacteren per e-mail
Indien u in de toekomst geen e-mail van ons wenst te ontvangen, contacteert u ons dan op bovenvermeld adres.
Wij kunnen de e-mail adressen van onze klanten doorgeven aan organisaties die u mogelijks interesseren. Indien u wenst dat uw e-mail adres niet doorgegeven wordt, dan kunt u ons contacteren op bovengenoemd adres.
Ons contacteren per mail
Indien u ons uw adres via de website doorgeeft, dan sturen wij u enkel de gevraagde informatie naar het vermelde adres.
Ons bedrijf zou de gebruikersgegevens kunnen verwerken in nieuwe toepassingen die nog niet voorzien zijn in ons beleid inzake het respect van de persoonlijke levenssfeer. In dit geval wordt u eerst geïnformeerd over de wijzigingen in ons reglement inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en krijgt u de mogelijkheid deze nieuwe toepassingen te weigeren.
De bezoekers krijgen ook de mogelijkheid hun persoonlijke gegevens te wijzigen door ons te contacteren op eerder vernoemd adres.
Vindt u dat onze website dit privacy-beleid, zoals het hier beschreven staat, niet respecteert?
Schrijft ons dan naar: Avenue de l’Escavée Rouge,4 – 1325 Dion Valmont.